FITOVAL FORMULA Expert for the hair and scalp problems
Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto
 
 

TEISINĖ INFORMACIJA

Krka, d. d., Novo mesto (toliau vadinamas Krka) svarbiausias rūpestis yra žmonių sveikata ir gyvenimo kokybė, todėl mūsų misija yra Gyventi sveiką gyvenimą.


Šie interneto puslapiai skirti pateikti bendrąją informaciją apie Krka, jos produktus ir paslaugas.


Jeigu norite naudotis bet kuriuo Krka interneto svetainės puslapiu, turite sutikti su visais apribojimais ir visomis sąlygomis, nurodytomis žemiau. Jei šios sąlygos Jums nepriimtinos, šiuo tinklalapiu naudotis negalite. Mes rekomenduojame kartais iš naujo apsilankyti mūsų puslapyje ir patikrinti Naudojimo sąlygas bei Teisinę informaciją, kadangi jos yra juridiškai susijusios.


Visa Krka interneto svetainės informacija ir duomenys skirta tik informacijai, ji neturi jokių juridinių pasekmių, nebent būtų aiškiai nurodyta kitaip (pvz., galimas oficialaus pasiūlymo ar reklaminės medžiagos paskelbimas).


Jokia kompanijos interneto svetainėje esanti informacija apie kompaniją, jos produktus, paslaugas ir garantijas nėra juridinis produktų, paslaugų ir garantijų siūlymas.


Oficiali teisinė informacija apie kompaniją, jos produktus, paslaugas ir garantijas gali skirtis nuo kompanijos interneto svetainėje esančių duomenų.


Krka strategija yra gerbti įteisintas trečiųjų šalių juridines intelektualinės nuosavybės teises. Bet kokia Krka interneto svetainės puslapyje esanti informacija apie produktus ir (arba) veikliąsias medžiagas yra bendroji informacija apie tam tikro produkto ir (arba) veikliosios medžiagos buvimą bendroje kompanijos produktų grupėje. Krka pabrėžia, kad šios informacijos negalima vertinti kaip pasiūlymo, nebent aiškiai nurodyta kitaip. Tokiu atveju informacija bus aiškiai pažymėta kaip pasiūlymas ar kvietimas teikti pasiūlymus ir bus aiškiai išplatinta tam tikram adresatų ratui.


Produkto ir (arba) veikliosios medžiagos nurodymas Krka interneto svetainės puslapyje nereiškia, kad Krka iš tikrųjų turi nurodytus produktus ir (arba) veikliąsias medžiagas rinkoje ar siūlo teritorijoje, kuri domina interneto svetainės puslapio lankytoją arba kurioje lankytojas apsilankė interneto svetainės puslapyje. Lankytojas turi pasiteirauti Krka ir (arba) susijusių kompanijų ar atstovybių, ar Krka iš tiesų turi rinkoje produktą ar veikliąją medžiagą, kuria domisi lankytojas, ir (arba) ar siūlo ar ją parduoda.

 

Tam tikra Krka internetinėje svetainėje esanti informacija yra bendrieji duomenys apie Krka produktus (trumpas žinynas). Priėjimas prie specifinio produkto, ypač tokio, kurio galima įsigyti tik su receptu, duomenų yra ribojamas atsižvelgiant į vaistinius preparatus reglamentuojančius įstatymus. Bet kokia informacija apie kitokius produktus yra skirta tik tam, kad būtų galima apskritai pristatyti Krka produktų eilę. Tokia informacija skirta tik bendrajam produktų pristatymui, joje pateikiami tik svarbiausi duomenys. Tai reiškia, kad Krka interneto svetainėje pateikta informacija apie tam tikrus produktus jokiu būdu nėra pateikta siekiant pasiūlyti profesionalų medicininį patarimą ar gydymo instrukcijas, vartojant Krka produktus bet kokiomis specifinėmis aplinkybėmis. Prieš vartodamas šiuos produktus, pacientas privalo pasitarti su gydytoju arba vaistininku.


Krka interneto svetainė yra ir bus kuriama taip, kad būtų tvirtai užtikrinamas joje esančių duomenų tikslumas ir naujumas, tačiau Krka neprisiima jokios atsakomybės už tokios informacijos tikslumą ar užbaigtumą. Be to, Krka pasilieka teisę keisti šios interneto svetainės turinį bet kuriuo metu ir bet kokiu būdu, neatsižvelgiant į priežastis ir be išankstinio perspėjimo. Visi žmonės, besinaudojantys paskelbta informacija, tai daro savo atsakomybe. Vadinasi, Krka ir bet kuris kitas juridinis ar fizinis asmuo, bendradarbiaujantis sudarant ir kuriant šią interneto svetainę, aiškiai atsisako bet kokių įsipareigojimų ir atsakomybės už bet kokią žalą, kurią gali sukelti priėjimas prie šioje interneto svetainėje esančios informacijos, jos naudojimas ar negalėjimas pasinaudoti, arba bet koks jų turinio defektas ar trūkumas.
Šioje interneto svetainėje yra ir informacijos apie trečiąsias šalis bei nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Kur, mūsų įvertinimu, tokios nuorodos yra praktiškos, tai tinkamai pažymima. Vis dėlto Krka gali būti nesusipažinusi su trečiųjų šalių internetinių puslapių turiniu, todėl negali prisiimti jokios atsakomybės už aukščiau minėtą trečiųjų šalių pateiktą informaciją.


Visa šioje interneto svetainėje esanti informacija ir paveikslai juridiškai leidžiamose ribose yra autorinių teisių apsaugos, kaip ir kitokios intelektualinės nuosavybės apsaugos formos, objektas. Šioje interneto svetainėje paskelbti dokumentai gali būti atgaminami tik nekomerciniais tikslais, be to, turi būti atsižvelgta į visus aukščiau paminėtus perspėjimus dėl autorinių teisių apsaugos ar kitokias teises. Dokumentų negalima perrašyti, kopijuoti ar kitaip platinti komerciniais tikslais. Šioje interneto svetainėje esantys prekės ženklai ir pavadinimai yra registruoti Krka prekės ženklai arba Krka turi teisę juos naudoti.

 

Krka internetinės svetainės lankytojai gali pateikti informacijos. Tokiu atveju Krka neprisiima jokios atsakomybės. Mes norime perspėti lankytojus, kad tokiu atveju informacija bus laikoma nekonfidencialia ir neapsaugota. Krka pasilieka teisę laisvai ją naudoti, skleisti ir atskleisti kitiems be apribojimų, nenurodydama informacijos šaltinio. Be to, Krka pasilieka teisę naudoti (ir ne tik) idėjas, koncepcijas, žinias, patirtį ir techniką, kurios yra tokios informacijos turinys arba kurias ši informacija apima. Krka laisvai naudos šią informaciją bet kokiu savo pasirinktu tikslu.

 

Krka pasilieka teisę keisti šios interneto svetainės turinį bet kuriuo metu ir bet kokiu būdu, neatsižvelgdama į priežastis ir be išankstinio perspėjimo. Krka neprisiima atsakomybės už jokias galimas tokių keitimų pasekmes.Back
 
 
 
 
   Apie Fitoval | Plaukų slinkimas | Pleiskanos | Pažeisti plaukai 
 Privatumas | Asmens duomenų apsauga | Pranešimas apie nepageidaujamą reakciją | ©2010 Krka, d. d., Novo mesto